- stanowiące profetyczną świadomośc na oddzielnej płaszczyźnie ontologicznej. Poprzez szczelinę znajdującą się na jej powierzchni, mgliste odczucia konstytuują się w uchwytne dla zmysłowości formy. I tak: 

Lisy są reprezentacją apriorycznej organizacji doświadczenia. Lis wyraża, lecz nie w pełni symbolizuje, przedstawia, lecz nie w pełni oznacza.

Jelenie stanowią wariację na temat imperatywu kategorycznego Kanta.

Ćmy uosabiają zjawisko doświadczenia mitycznego, wiążącego strefę doznań zmysłowych z egzystencją.

 

 

kontakt z Ja

Agata Śliwińska

email: lisy@agsliw.pl