Jelenie - Spotkanie, olej i złoto na płótnie, 55x35cm,  @AgŚliw, 2017.

Temat Spotkania to wciąż na nowo przepisywana proza dnia codziennego. Dwie suwerenne ontologiczne płaszczyzny,  stają naprzeciw siebie gotowe przekroczyć swoje wzajemne granice. Wpłynąć na siebie, doznać i pojąć.

Głębia ich spojrzeń sięga pustki.

Tłem jest nieogarniona przyroda, stanowiąca wspólny mianownik wszelkich spotkań, jak choćby byblijnego spotkania Człowieka z Bogiem. Złoto przywodzi na myśl transcendencję.